Вицове

Орел

Завалял дъжд. Под една стряха се приютили циганче и полицай. Полицаят огледал циганчето и изсумтял:
– Лайно и орел под една стряха не стоят!
– Добре – съгласило се циганчето.– Тогава орелът отлита – и избягало.

Категория:   Други

Коментари