Вицове

Черешата

Една самотна жена живеела на село. В двора си имала голяма хубава череша. Когато плодовете и узрели, тя ги продавала и припечелвала по някой лев. Един ден, тъкмо когато черешите били станали едри, сочни и червени, тя се приготвила да ги бере, но съзряла в клоните на черешата крадец. Той късал лакомо и ядял от узрелите сладки плодове.
– Не те ли е срам! – извикала отдолу жената. – Аз съм самотна жена, разчитам на тези плодове, за да се прехранвам!
– Я да млъкваш! – изръмжал отгоре крадецът, – че ако сляза, хем бой ще ядеш, хем ще те любя!
Жената седнала кротко отдолу на тревата и търпеливо зачакала. Крадецът се наял, скочил чевръсто на земята и хукнал с все сила да бяга.
– Не те ли е срам, бе! – викнала подире му жената. – Хем крадеш, хем лъжеш!…

Категория:   Други

Коментари